Algemeen nieuws rondom de IPGroep

, , , ,

Project uitgelicht

Klap is een familiebedrijf met ongeveer 45 medewerkers dat al sinds 1854 actief is in het verzekeren van zowel bedrijfs- als particuliere risico´s en heeft binnen de assurantiewereld een goede naam opgebouwd. Bij een modern en eigentijds bedrijf hoort een eveneens modern en eigentijds ingericht kantoorpand. De inrichting is ontworpen door Van den Wildenberg Architecten en IPGroep heeft tijdens de verbouwing gezorgd voor zowel de elektra, verlichting, camera beveiliging als ook de data installatie.

www.klap.nl en www.vandenwildenberg.nl

, , ,

Wifi as a Service

Wifi ontwikkelt en wordt steeds meer gebruikt en geaccepteerd in de wereld t.o.v. traditionele bedrade communicatie netwerken.
Zaak is dan wel dat dit, zeker voor alarmering en kritische communicatie, op professionele, betrouwbare en veilige manier gebeurt. Scheiding van netwerken, een veilig netwerk voor uw medewerkers of een apart netwerk voor uw gasten, allemaal mogelijk en allemaal maximaal beveiligd en eenvoudig beheerd.

Wij verzorgen dit o.a. voor diverse Zorgpartijen die ook hun alarmeringscommunicatie over Wifi laten gaan. In deze wereld zijn privacy en continuïteit en dus een altijd werkend Wifi netwerk van levensbelang.
Tevens bieden wij dit ook aan als dienst, hiermee heeft u geen investering en ligt al het risico bij ons!
Ook beheer en onderhoud heeft u geen omkijken naar en zijn onze verantwoordelijkheid.
Tevens vraagt dit van ons duurzaamheid in onze oplossingen!

Voordelen voor u:

  • Vast bedrag per maand incl. hardware, zonder investeringskosten
  • Een zorgeloos en volledig beheerd Wifi-Netwerk
  • 24×7 monitoring en control
  • Defecten/vervanging,  continuïteit en de daarbij komende kosten zijn niet uw zorg
  • Maximaal beveiligd en grote mate van beschikbaarheid volgens uw protocollen/wensen

Heeft u het al goed voor elkaar?
Wij kunnen u ook een kosteloze inventarisatie van uw huidige netwerk aanbieden met onze Wifreecheck.
Eén van onze engineers maakt op uw locatie een inventarisatie van:

  • Huidige situatie van netwerk maar ook een uitgebreid testrapport.
  • Zo nodig vereiste aanpassingen (hardware en/of software matig)
  • Voorstel van onze kant

Dit uiteraard geheel vrijblijvend!
Claim uw check en wij brengen een taart mee! Klik HIER en we nemen telefonisch contact op.

Kortom, wifi voor nu en de toekomst zonder investeringen, met IPGroep!

,

Aanvulling wagenpark IPGroep

Onlangs heeft IPGroep drie verouderde bedrijfsbussen vervangen door deze gloednieuwe Peugeot Expert. De bussen zijn voorzien van alle moderne snufjes en bestickerd met onze huisstijl. Ze zijn uitgerust met alle materialen en gereedschappen, waarmee we onze klanten weer op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen bedienen. We wensen onze monteurs Jeroen, Hendrik en Jasper dan ook vele veilige kilometers toe!

 

Met Wilchem BV werken we samen aan hun project Merwedebrug A27

Bij de werkzaamheden aan de 55 jaar oude Merwedebrug zijn medewerkers onwel geworden. Omdat niet duidelijk was waardoor ze onwel werden vreesden ze voor herhaling. IP groep werd met samenwerkend partners MyGuard ingeschakeld voor 24/7 cameramonitoring op meerdere gebieden in het werkgebied. Binnen 48 uur hebben wij in de controlekamer een opstelling gemaakt waar op schermen goed zicht is op de A27, het waterverkeer, de werkzaamheden op het ponton en ook de werkzaamheden op de brug. Nadat wij dit hadden afgerond konden de werkzaamheden weer door en werden de medewerkers goed in de gaten gehouden. Dit tot grote tevredenheid van alle partijen.

MyGuard voorziet merwedebrug van camerabewaking

IP Groep is volledig VCA gecertificeerd

IPGroep weer vlekkeloos door de tussentijdse VCA audit

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om veiliger te werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun veiligheid, gezondheid en milieu. IPGroep is al sinds 2008 gecertificeerd, maar de certificering moet ieder jaar weer verdiend worden. En wederom kwamen wij dit najaar de audit soepel en foutloos door.

Syntess Atrium, onze nieuwe ERP systeem!

Na een periode van grondige voorbereiding hebben wij de overstap naar Syntess Atrium gemaakt. Onze gehele financiële – en projectadministratie vindt in dit pakket plaats. Maar ook calculaties en relatiebeheer zullen in Syntess uitgevoerd worden.

Het doel van deze belangrijke overstap is tweeledig. Enerzijds willen wij de operationele kosten verder omlaag brengen. Syntess Atrium biedt gebruikers diverse nieuwe en tijdsbesparende functies. Het wordt mogelijk sneller te calculeren, rapportages zijn met minder handelingen samen te stellen en informatie is makkelijker op te zoeken. Dit alles zal moeten leiden tot een efficiëntere bedrijfsvoering, die daadwerkelijk kostenbesparend is.

Anderzijds biedt het nieuwe Syntess volop nieuwe innovaties, zoals de digitale werkbon. Via internet staan onze engineers met deze webapplicatie online in verbinding met Syntess. Zodoende wordt direct de urenadministratie in Syntess Atrium bijgewerkt met alle voordelen van dien. Grote voordelen zijn o.a. de digitale handtekening van de klant en de mogelijkheid om sneller te factureren. Ook voor de urenregistratie per project wordt hiermee verbeterd.

Meer informatie over Syntess Atruim: www.syntess.nl

Vluchtelingenproblematiek: wij staan onze partner COA bij!

In deze hectische tijden staan wij de COA bij om de huidige stroom van vluchtelingen te verwerken.
Wat is de stand van zaken bij de COA? Hieronder een korte samenvatting van de COA.

Wij blijven druk doende om locaties te verwerven. Noodopvang (zoals de IJsselhallen in Zwolle en de tt-hallen in Assen), tijdelijke locaties (bijvoorbeeld Pagedal in Stadskanaal) en de ‘reguliere’ (duurzame) locaties (ondermeer Heerhugowaard, Gouda en de Doggershoek in Den Helder).

Noodopvang
Vooral noodopvanglocaties realiseren we in goede samenwerking met gemeenten in hoog tempo. Naast de genoemde voorbeelden onder meer ook in Apeldoorn, Arnhem, Groningen, Oldambt en Rosmalen. Door de historisch hoge instroom redden we het ook met deze noodopvanglocaties niet. In Nijmegen (Heumensoord) komt een noodopvanglocatie van 3000 plekken en meer van dit soort grote opvanglocaties zullen op korte termijn volgen.

Kortdurende 72-uursopvang
Om de instroom in Ter Apel te ontlasten is deze week door de overheid ook een beroep op gemeenten gedaan voor direct realiseerbare en kortdurende opvang, van maximaal 72 uur. Hierbij putten gemeenten uit draaiboeken voor crisissituaties. Het levert direct al kortdurende opvang op in gemeenten als Rotterdam, Nunspeet en Zutphen en meer zullen er volgen.

Gemeentelijke zelfzorgarrangementen (Gzza)
Om de grote stroom vluchtelingen in goede banen te leiden verbreedt het COA de zelfzorgarrangement-regeling (zza) naar gemeenten. Gemeenten kunnen een beroep doen op deze regeling. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft met het COA afgesproken hierin samen op te trekken. Bij een zelfzorgarrangement gaat het niet om de huisvestingsprocedure die al bekend is bij gemeenten, maar om feitelijk onderdak in gemeenten voor vergunninghouders die nog niet zijn uitgeplaatst naar een gemeente. Gemeenten worden met nadruk verzocht om onderdak beschikbaar te (laten) stellen voor vergunninghouders en op te treden als ‘gastheer’. Het gaat om tijdelijke huisvesting totdat de bemiddeling naar een gekoppelde gemeente is afgerond en de vergunninghouder zich definitief kan gaan vestigen.

Uitplaatsen vergunninghouders
Op 14 september verblijven 12.906 vergunninghouders in de reguliere opvang van het COA. Dit zijn mensen die wachten op een woonruimte in een gemeente. De uitdagingen voor gemeenten om hun taakstellingen te realiseren is hoog. Uiteraard is ook het COA zich dit goed bewust. Toch blijft het COA, samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VNG een beroep doen op gemeenten om de taakstellingen te halen en te kijken naar creatieve (tijdelijke) oplossingen om vergunninghouders huisvesting te bieden.

Overleg
Om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden, komt sinds afgelopen zondag (13 september) het managementteam vreemdelingenzaken dagelijks bij elkaar. Vertegenwoordigd zijn in dit overleg acht organisaties, waaronder het directoraat-generaal Vreemdelingenzaken, de Immigratie en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Media en draagvlak
In alle media overheerst de vluchtelingenproblematiek. Vaak gaat het daarbij ook over het COA. Hoewel onze uitdagingen ongekend zijn, zijn we er tevens trots op dat wij de vluchtelingen die naar Nederland komen opvang en begeleiding mogen bieden. Tijdens informatieavonden bijvoorbeeld worden door omwonenden goede kritische vragen gesteld over de veiligheid en leefbaarheid. We merken vooral tijdens dit soort bijeenkomsten dat er een groot draagvlak is en dat heel veel mensen hulp aanbieden, door vrijwilligerswerk te willen doen of door goederen aan te bieden. Dit aanbod van giften is zo groot, dat we ons inmiddels mogen verheugen op een goede samenwerking met het Rode Kruis (‘Hulp voor Vluchtelingen’), het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk Nederland.

,

St Anna en de IPGroep tekenen partnerovereenkomst

Met trots hebben St Anna en de IPGroep een overeenkomst ondertekend. In eerste instantie gaat de IPGroep het volledige buitenterrein van het ziekenhuis te Geldrop voorzien van een nieuw en innovatief cameraplatform.

Ieder plekje op het buitenterrein wordt hiermee actief bewaakt.
Diverse camera’s en ondersteunende diensten worden de komende periode door de IPGroep geintegreerd. Hierna volgt de training voor het personeel van St Anna, die dagelijks dit systeem gaan beheren.

Lees meer